Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Voorafgaand aan de opleiding is deze keuring niet verplicht maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel verplicht om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, Kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Foto's

Video

Agenda