Kort meevaren zeilschip

Kennismaken met de zeevaart  

Jongeren van 14 en 15 jaar kunnen een dag en een nacht meevaren op een zeegaand zeilschip. Tijdens deze reis maken de deelnemers kennis met de zeevaart. Hier kunnen ze ervaringen opdoen op open zee. Samen met leeftijdsgenoten nemen zij een kijkje in de machinekamer, lopen zij wacht en staan ze aan roer. 

 

Bekijk hier de foto's van eerdere reizen. 


Meevaren?

Het is nog onduidelijk of in 2018 tochten worden georganiseerd.

 

* Deelnemen aan het kort meevaren is kosteloos. Het wordt mogelijk gemaakt door de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstage zeevaart en het Opleidings- en ontwikkelingsfonds zeescheepvaart.  

Foto's

Video

Agenda